Foto: Kevita Junior

DE KWETSBAARHEID VAN HET ALLEDAAGSE

Sonia Commandeur, Amsterdam

Via mijn films wil ik mensen de mogelijkheid bieden om even niet zichzelf te zijn, maar in iemand anders leven te stappen. Om hun eigen normen en waarden en hun gevormde identiteit naast zich neer te leggen en ruimte te maken voor een ander. Een ander perspectief, een andere denkwijze en een andere vorm van leven. Ik bouw bruggen tussen universele thema’s en ongehoorde, veelal door de buitenwereld, onbegrepen verhalen. De puurheid die ik hierin vind, is voor mij een vorm van echt menselijk contact.

Ik focus mij op gedrag en hoe dit haaks kan staan op wat intern ervaren wordt. Een terugkomend thema in mijn werk is de manier waarop mensen zich verhouden tot hun omgeving en hoe hier verschillende identiteiten uit kunnen voortkomen, allemaal in een persoon vertegenwoordigt. De samenhang en botsing die kan ontstaan tussen hoe wij onszelf zien, hoe de ander en de maatschappij ons ziet en hoe wij onszelf presenteren.

Ik wil mij de komende jaren verder ontwikkelen als researcher, scenarist en regisseur.